Temur Əhmədov. NƏRİMAN NƏRİMANOVUN anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilir.